บาคาร่าเว็บตรง ม.มหิดล จัดวิ่งออนไลน์ ‘MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.’ เฟ้นหาฮีโร่ส่งเสริมสุขภาวะไทย

บาคาร่าเว็บตรง ม.มหิดล จัดวิ่งออนไลน์ ‘MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.’ เฟ้นหาฮีโร่ส่งเสริมสุขภาวะไทย

บาคาร่าเว็บตรง ในช่วงวิกฤติ COVID-19 นักเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งนักศึกษาในสาขาดังกล่าว ถือเป็นความหวังของการเป็นผู้นำ หรือฮีโร่ด้านการส่งเสริมสุขภาวะของไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้นิยามของการมีสุขภาวะดี ใน 4 มิติ คือ สุขภาพกาย ใจ สังคมและปัญญา ซึ่งการมีสุขภาวะดีในระยะยาว ควรเริ่มต้นเสียตั้งแต่เนิ่นๆในวัย Pre-aging หรืออายุตั้งแต่ 25 – 59 ปี แทนที่จะไปตั้งต้นตั้งแต่อายุ60 ปี หรือในช่วงสูงวัย ซึ่งอาจจะสายเกินไป โดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมด้วยบุคลากร องค์ความรู้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการมี “สุขภาวะที่จับต้องได้” ซึ่งประเมินด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่เปิดให้บริการประชาชน ณ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย

นับเป็นครั้งแรกที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” ขึ้นเพื่อเฟ้นหาฮีโร่ด้านการส่งเสริมสุขภาวะของไทย ที่จะได้ก้าวออกมาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนทางสังคม (Change Agent) ซึ่งเป็นต้นแบบในการร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการแบ่งปัน พร้อมทั้งส่งมอบสุขภาวะที่ดีให้เป็นรางวัล ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และบุคคลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประชาชนได้รู้เท่าทันเรื่องของสุขภาพตัวเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมในอนาคต ก็จะได้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตตลอดช่วงอายุขัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า กิจกรรมวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดลRUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ทางคณะฯ ยังคาดหวังให้ประชาชนได้มีสุขภาพใจที่ดีและมีความสุขร่วมด้วย เนื่องจากเมื่อเวลาเราได้วิ่ง ร่างกายจะหลั่ง “ฮอร์โมนแห่งความสุข” ออกมา เป็นความสุขที่ได้จากการวิ่ง นอกจากนี้ ยังได้มี “ความสุขจากการเป็นผู้ให้” เนื่องจากรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคของ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ผู้สมัครร่วมกิจกรรมวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” นอกจากจะได้รับเสื้อ และบัตรส่วนลด 10% สำหรับบริการตรวจสุขภาพ และบริการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้ที่สามารถสะสมระยะทางจนครบ 42 กิโลเมตร จะได้รับเหรียญตามมาตรฐานการจัดวิ่ง แล้วยังสามารถลุ้นรับบัตรตรวจสุขภาพฟรีจำนวน 100 รางวัล (สำหรับผู้ที่สะสมระยะทางวิ่งได้ 10 อันดับแรกในกลุ่มช่วงอายุที่กำหนด) ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชันสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดูแลสุขภาพทางกาย-ใจ อีกด้วย

ขอเชิญชวนผู้ใส่ใจสุขภาพและรักการวิ่งเพื่อออกกำลังกายสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 และเริ่มสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 ทาง http://race.thai.run/mumtrun ติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมวิ่งออนไลน์ “MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO 42 Km.” ได้ที่ Facebook: Faculty of Medical Technology, Mahidol University (MUMT)

และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสุขภาพต่างๆ ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดูแลสุขภาพทางกาย-ใจ ได้ที่ Line Official : @MUMTHEALTH โทร. 09  3554 5230

ประวัติ ‘อ.ทัศนัย’ เจ้าของประโยคเด็ดดราม่า #ทีมมช

ผศ.ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี (Asst.Prof.Dr Thasanai Sethaseree) อาจารย์สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดปี พ.ศ.2511 ที่ กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Visual Arts ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยผศ.ดร.ทัศนัย เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2547

ผลงานศิลปะของ อ.ทัศนัย มักแสดงออกถึงทรรศนะคติทางสังคม, เหตุการณ์การเมืองไทยในอดีต ประชาธิปไตย และการแสดงออกของประชาชน

อาทิเช่น นิทรรศการ WHAT YOU DON’T SEE WILL HURT YOU ที่ได้รับรางวัล The 2018 Finalist Artworks ที่นำเหตุการณ์การเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475, 6 ตุลา 2519, พฤษภาทมิฬ 2535 รวมถึงการสลายการชุมนุม 2553 มาเปลี่ยนเป็นผลงานทางศิลปะ

หรืออย่างนิทรรศการ Some Deaths Can’t Be Buried ที่เผยแพร่ในสิงคโปร์ เมื่อปี 2562 ก็นำการรัฐประหารในประเทศไทยมาเปลี่ยนเป็นผลงานชั้นยอด

โดยทั้งนี้ทางธนาคารกรุงเทพได้มีการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อสวัสดิการ และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และประชาชนที่ใช้บริการ จึงได้มีการดำเนินการดังกล่าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศเลื่อนการจัดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 อย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 บาคาร่าเว็บตรง